Článek

Matka je vždy jistá?

12. 6. 2024

Určitě znáte pořekadlo, zmíněné v nadpisu tohoto příspěvku. Otec je vždy nejistý, matka jistá. Ovšem - platí to opravdu vždycky? Odpověď už asi tušíte...

Když jsem se pustila do procházení matriky Sušice 24 kvůli rodokmenu, který jsem zpracovávala pro jednoho z mých zákazníků, na posledním snímku mě zaujal dokument vztahující se právě k jednomu takovému případu, kdy zapsaná matka nebyla až tak úplně jistá. Jednalo se o dopis od císařsko-královského místodržitelství pro království České, který se týkal Václava Růžičky, narozeného dne 18. února 1900 v Dobršíně.

Jde v podstatě o legitimizaci dítěte, ovšem nejzajímavější není zapsaný otec (Leopold Daniel, kočující brusič, tehdy nádeník v Srbči č. p. 15 u Slaného ... nemanželský syn Anny Danielové), ale právě poznámka vztahující se k matce dítěte:

V odstavci "matka": Dle téhož výnosu (č. 1/B- 1576/1) zní jméno a původ tuto zapsané matky dítěte správně takto: "Františka Serinek-ová, řím.-katolička, narozená dne 9. ledna 1872 v Sánech u Poděbrad, nemanželská dcera Karoliny Serinek-ové."

Zvědavost mi samozřejmě nedala a musela jsem se podívat, co to vlastně bylo původně v matrice zapsáno. Tak tedy, pojďme se podívat na záznam o Václavově narození...

Matka: Anna Růžičková, dcera Jana Růžičky, koňského obchodníka v Novém Městě u Chlumce n/C. a Marie roz. Růžičkové z Nového Města.

V matrikách často u nemanželských dětí a jejich svobodných matek najdete vpisek "dle udání" - bylo tomu tak i v tomto případě, jak můžeme vidět v poznámce vedle kmotrovské kolonky. Ovšem jak je možné, že byly údaje uvedeny takto špatně? Vždyť jako kmotr je uveden Václav Serinek, dohazovač koní z Milčic, tedy podle příjmení pravděpodobně Františčin příbuzný. Matka sice u křtu nebyla, protože až do obřadu očišťování, který probíhal většinou čtyři až šest týdnů po porodu, jí nebylo povoleno vstoupit do kostela, ale příbuzný by přece měl vědět, jak se ve skutečnosti jmenuje...

Co k takové záměně vedlo? Záznam o Františčině narození trochu napoví...

Jako otec je zde uveden Václav Růžička, cikán, kovář z Vysoké, okresu pardubického. Je sice škrtnut, ale je do jisté míry pravděpodobné, že otcem skutečně byl. Matka je pak zapsána jako Kateřina, dcera Jana Serinka, cikána a kováře z Milčic, okresu poděbradského. Kombinací všech těchto skutečností a toho, že Františka skutečně mohla používat jméno Anna (nebylo by to tak neobvyklé), mohlo dojít k naprostému zmatení údajů u matky v zápisu z roku 1900.

U podobných záměn se u romských kočovných rodin setkáme v minulosti celkem běžně - Václavovo narození není žádnou výjimkou. Dnes už jsou matrikáři schopní si poskytnuté informace bez problému dohledat a ověřit v centrálním registru, ještě před padesáti lety ale bylo vše podstatně těžší...

-b-