Článek

Jak začít pátrat po předcích, 6. díl

10. 7. 2024

Marie Trojanová. Narozená v roce 1876. V tom období by člověk ještě čekal latinku, protože ta u nás byla zavedena po roce 1850, ovšem existují místa, kde se latinka objevila až později. Jedním z takových míst je právě farnost Radkov, protože tam byl kněz, který zapisoval německy (mimochodem můj velmi vzdálený příbuzný, telčský "písmák" Josef Sankot).

Co to vlastně ten kurent je? Podíváme-li se na Wikipedii, můžeme se přečíst, že to je německá obdoba novogotického kurzívního písma (více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurent). Pro většinu lidí je to prostě ten škrabopis, kterým se psaly matriky (a nejen ty) v dávných dobách, kdy ještě nebyla televize, internet ani jiné vymoženosti. :)

U nás se novogotické kurzívní písmo objevuje v 16. století, přičemž v té době se používala hlavně jeho česká podoba. Německá vytlačila tu českou v průběhu 18. století a od roku 1784 se setkáváme v matrikách pouze s ní. Kurentem se v matrikách psalo na některých místech až do roku 1945 - tam, kde byla hlavním úředním jazykem němčina, se kurent používal skutečně až do konce 2. světové války.

Naučení kurentu není jednoduché, to uznávám. Sama se snažím vyvarovat toho, abych napsala, že přečtu všechno - to se mi totiž zatím vždycky vymstilo nějakým pěkně vypečeným zápisem. :) Každopádně je možné se ho naučit. A tady je pár tipů:

Zkuste si kurentem psát.

Nic vám nepomůže pochopit písmo tak dobře, jako když jím píšete. Zjistíte, jak jdou jednotlivé tahy, čím konkrétně se písmena liší a tak dále.

Když hledáme konkrétní příjmení, napište si ho kurentem.

Ideálně v ruce, ale dnes už je k dispozici řada webů, které převedou napsaný text do kurentu. Nebo si můžete nainstalovat do svého počítače některý z kurentních fontů - mezi nejoblíbenější patří Sütterlin. Stačí do vyhledávače zadat kurent font nebo kurrent font.

Porovnávejte.

Ze začátku se vám bude dařit číst krátká slova a jména. Porovnávejte písmena ve slovech, která přečtete, s těmi ve slovech, která nepřečtete.

Seznamte se s oblastí, kde pátráte.

Pokud se dostanete do nové oblasti, kde jste předtím nepátrali, projděte si nejnovější matriky a indexy (psané latinkou), abyste zjistili, která příjmení se v oblasti vyskytují, jaké názvy můžete čekat.

Čtěte odzadu.

Pokud se pohybujete v oblasti, kde jsou matriky psány česky (nebo pokud umíte dobře německy a pohybujete se v německé oblasti), zkuste přečíst slovo odzadu - často se vám povede doplnit nečitelný začátek slova právě díky tomuto fíglu.

Využijte kouzlo internetu.

Dnes již existuje celá řada internetových diskuzí, kde vám pomohou s přečtením jednotlivých záznamů. Je možné se zeptat na http://genealogie.taby.cz, ale třeba i na Facebooku ve skupině Genealogie CZ+SK. Vždy je ale žádoucí projevit vlastní snahu přečíst záznam - i kdyby se mělo jednat jen o pár slov...

Čtěte, čtěte a čtěte.

Když rodokmen na měsíc, dva, tři odložíte, tak velkou část ze čtení zapomenete. Zkuste si přečíst aspoň jeden záznam denně, aspoň ze začátku. Ale...

Odpočívejte
.
Unavené oči toho mnoho nepřečtou. Záznam, který nemůžete unavení přečíst, přečtete druhý den za čerstva podstatně lépe.

No a spoustu informací najdete na stránkách Genea.cz: http://www.genea.cz/informace/pomucky/vzory-pismen/

Určitě jsem na něco zapomněla, ale věřím, že sami přidáte pár tipů... :)

A jak to bylo s tou Marií?

Když jsem ji hledala úplně poprvé, byl záznam o jejím narození ještě v matrice uložené na matričním úřadě. Povedlo se mi ale získat jeho kopii. Dnes už je na webu Moravského zemského archivu.

Matrika je mizerně naskenovaná, takže při přiblížení se celý zápis rozsype, stojí zde ale následující:

Datum narození a křtu: 27./27. März 1876
Pokřtil: Josef Sankot Pfarrherr
Číslo popisné: 12

Jméno: Maria
Porodní bába: Hebame Maria Jánek ut supra
Pohlaví: ženské
Lože: manželské

Otec: Franz Trojan 3/4lähner in Strachonowitz ehel. Sohn nach + Franz Trojan 1/2lähner von Triesch u dssen Ehwb. Maria geb. Hodík
Náboženství: katolické

Matka: Rosina ehel Tchtr nach + Johan Janouschek 3/4lähner von Strachonowitz u dssen Eheweib Ursula geb. Bártů
Náboženství: katolické

Kmotři: Anton Dwořák Häusler in Strachonowitz
Maria dessen Eheweib
Jos. Sankot Namensf.

No a co znamená co, to si rozebereme příště, dneska už těch informací bylo až dost.