Článek

Jak začít pátrat po předcích, 5. díl

10. 6. 2024

Seriál o pátrání po předcích jsem před pár lety sepsala pro zájemce z řad amatérských rodopisců, aby to měli se začátky trochu jednodušší. Tady takový návod nemůže chybět, protože pátrání po předcích je úžasná detektivka a najít toho můžete opravdu hodně...

Mám informace z prababiččina narození a protože se jedná o období na přelomu 19. a 20. století, jsou zde uvedena data narození obou rodičů a také datum jejich sňatku. Nejdříve tedy sňatek.

Poznámka říká, že se vzali 18. ledna 1898 v Radkově. Radkov byl farností, tato poznámka říká, že se vzali v radkovském farním kostele. Pod radkovskou farnost patřily tři obce, Radkov, Slaviboř a Strachoňovice, jak zjistíme ze systému ActaPublica: https://www.mza.cz/actapublica...

Matka Marie rozená Trojanová pocházela ze Strachoňovic, proto byl nejspíše sňatek zapsán právě do oddílu této vsi. A skutečně ho tam také najdeme: https://www.mza.cz/actapublica...

Mnoho nových informací se tam nedozvíme, ale ejhle, u záznamu se zachoval podpis otce nevěsty, Františka Trojana. Marie totiž byla v době sňatku nezletilá, bylo jí teprve 21 let. Plnoletost přitom byla stanovena až do konce habsburské monarchie na 24 let a pokud se chtěl člověk oženit nebo vdát dřív, musel mít svolení otce. Pokud by byl otec již po smrti, musel by dát svolení (resp. zplnoletnění) okresní soud.

Než se pustíme do pátrání po matce Marii (protože to je větev, která nás zajímá), tak se ještě podíváme po sourozencích Marie mladší - takové pátrání pomáhá nejen při mapování osudů rodiny, ale také může přinést nové zajímavé informace.

Sourozenci, které jsem našla v mrákotínské matrice:
Antonie Štěpánka - narozená 23.12.1898 v Mrákotíně čp. 92, dle poznámky v záznamu se provdala 20.9.1921 za Josefa Ambrože: https://www.mza.cz/actapublica...

Antonín - narozený 13.6.1900 v Mrákotíně čp. 92, zemřel dle poznámky v záznamu o narození 11.3.1901: https://www.mza.cz/actapublica...

Josef - narozený 23.8.1901 v Mrákotíně čp. 92, dle poznámky se oženil 5.8.1933 s Boženou Trojanovou (Trojanovou? Jeho matka byla přece Trojanová! Na to se ještě podíváme v některém z dalších dílů...): https://www.mza.cz/actapublica...

Růžena - narozená 24.8.1904 v Mrákotíně čp. 92, dle poznámky se provdala 10.10.1925 v Mrákotíně za Ladislava Jíru: https://www.mza.cz/actapublica... 

Antonín - narozený 2.6.1906 v Mrákotíně čp. 92, dle poznámky zemřel 24.2.1908, ovšem ne v Mrákotíně, ale v Dolní Cerekvi čp. 96. V Dolní Cerekvi? Proč asi právě tam? Třeba to také zjistíme... https://www.mza.cz/actapublica...

S naší Marií tedy celkem šest dětí. Ze záznamu o narození některých dětí zjistíme, že otec matky Marie byl po roce 1900 označen jako zemřelý. A skutečně, zemřel v roce 1900 ve Strachoňovicích. Podobná poznámka nám může pomoci zkrátit časové období, ve kterém budeme hledat úmrtí našeho předka (a věřte, že to občas může být zatraceně dlouhá doba).

Tak tedy... Sňatek rodičů máme, sourozence máme, pojďme se podívat po jejich narození.

Ze záznamů o narození dětí i ze záznamu o sňatku víme, že Marie rozená Trojanová přišla na svět v roce 1876 ve Strachoňovicích. Byla dcerou Františka Trojana, pololáníka (sedláka vlastnícího jednu polovinu lánu), a jeho manželky Rosalie rozené Janouškové. Strachoňovice patří pod radkovskou farnost, jak už bylo zmíněno, a Mariino narození najdeme v Moravském zemském archivu v matrice číslo 6827.

Ovšem ouha. Jak hledáme v matrice narozených, tak sice najdeme rok 1876 ve Strachoňovicích ( https://www.mza.cz/actapublica...), ale záznamy už jsou psané - v kurentu. A s tímhle písmem se seznámíme příště...